23.06.2012

Din sânul mamei mele tu, Doamne, ai fost ocrotitorul meu.

La tine, Doamne, îmi aflu adăpostul,
nicicând nu voi fi dat de ruşine.
Eliberează-mă şi apără-mă în dreptatea ta,
pleacă-ţi urechea spre mine şi salvează-mă. 
Fii pentru mine stâncă şi cetate de refugiu,
pentru că numai tu eşti stânca
şi cetatea mea de apărare.
Scoate-mă, Dumnezeule, din mâna celui fărădelege. 
Pentru că tu, Doamne, eşti speranţa mea,
în tine mi-am pus încrederea din copilărie.
În tine mi-am găsit sprijin din sânul mamei mele,
de atunci tu ai fost ocrotitorul meu. 
Gura mea va vesti în toate zilele
dreptatea şi îndurarea ta.
Dumnezeule, m-ai învăţat din copilărie,
iar eu povestesc şi astăzi minunile tale. 

 Ps 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab şi 17 (R.: 6)