25.02.2012

Evanghelia, duminică, 26 februarie 2012

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,12-15

 In acel timp, Duhul Sfânt l-a condus pe Isus în pustiu.  Acolo a rămas patruzeci de zile şi a fost ispitit de Satana. El era împreună cu fiarele sălbatice, iar îngerii îi slujeau. După ce Ioan a fost aruncat în închisoare, Isus s-a dus în Galileea ca să predice evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: "S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!"

20.02.2012

Eu cred, Doamne..

Dacă inima voastră este plină de ambiţie... să nu vă făliţi.
Legea Domnului este izvor de pace şi de bucurie.
Eu cred, Doamne; ajută necredinţa mea.

19.02.2012

Evanghelia, duminică, 19 februarie 2012

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 2,1-12

 Isus era din nou în Cafarnaum. Răspândindu-se vestea că se afla într-o casă, s-a adunat acolo atâta lume, încât nu mai era loc nici în faţa uşii; Isus le vestea cuvântul lui Dumnezeu. Atunci au sosit patru oameni care i-au adus un paralitic. Cum nu-l puteau aduce până la Isus din cauza mulţimii, au desfăcut acoperişul deasupra locului unde se afla Isus, şi, prin deschizătură, au lăsat în jos targa pe care zăcea paraliticul. Văzându-le credinţa, Isus a spus paraliticului: "Fiul meu, ţi se iartă păcatele". Unii cărturari, care erau de faţă, se gândeau în sine: "Cum poate să vorbească astfel? Este o blasfemie! Cine altul poate ierta păcatele, afară de Dumnezeu?" Isus, în duhul său, a cunoscut imediat ce gândeau şi le-a spus: "De ce vă gândiţi astfel în inimile voastre? Ce este mai uşor: a spune celui paralizat "Ţi se iartă păcatele!", sau a spune "Ridică-te, ia-ţi targa şi umblă!"? Însă ca să ştiţi că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ - i-a spus celui paralizat - Îţi zic: Ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!" Omul s-a sculat imediat, a luat targa şi a plecat în văzul tuturor. Toţi au rămas uimiţi; îl preamăreau pe Dumnezeu şi spuneau: "Aşa ceva n-am mai văzut niciodată!"

18.02.2012

Isaia 48.16 Psalmii 81.13 - 119.165

O ! de ai fi luat aminte la poruncile Mele,
atunci pacea ta
ar fi fost ca un rau,
si fericirea ta ca valurile marii.

O ! de M-ar asculta poporul Meu,
de ar umbla Israel in caile Mele !

Multa pace au cei ce iubesc Legea Ta,
si nu li se intampla nicio nenorocire.